Informacje

SiteKiosk dla Android - zabezpiecza tablety

SiteKiosk for Android chroni publicznie udostępniony tablet, krytyczne dla systemu foldery przed jakąkolwiek niepożądaną manipulacją. Umożliwia określenie: które strony internetowe, programy będą dostępne dla użytkownika.

Nowe funkcje:

Aplikacje

Możliwość zdefiniowania dostępnych aplikacji. Aplikacja może zostać uruchomiona automatycznie.

GPS tracking

Możliwość przesłania aktualnej lokalizacji GPS tabletu na serwer SiteRemote.

Narzędzie konfiguracyjne

SiteKiosk został zoptymalizowany dla urządzeń dotykowych. Możesz dokonać zmian konfiguracyjnych na tablecie i niezwłocznie ujrzeć efekt dokonanych zmian.

Personalizowalny interfejs użytkownika

Interfejs przeglądarki bazuje na technologii HTML. Aktualna wersja oprogramowania zawiera 4 domyślne tematy( jasny, ciemny, karbon i metal). Istnieje możliwość tworzenia własnych schematów.

Kontrola aplikacji

Możliwość ograniczenia dostępu do wybranych aplikacji. Aplikacje mogą być uruchamiane automatycznie.

Rozpoznawanie twarzy

SiteKiosk for Android rozpoznaje, czy ktoś patrzy na tablet i automatycznie potrafi wyłączyć wygaszacz ekranu.

Najważniejsze funkcje

Digital sinage

SiteRemote pozwala na utworzenie kampanii reklamowej i udostępnienie jej użytkownikom końcowym korzystającym z urządzeń opartych o system Android. Możliwość przetestowania SiteRemote za darmo przez okres 30 dni.

Zdalna administracja i monitoring

SiteKiosk for Android umożliwia wymianę danych z SiteRemote Server w celu tworzenia statystyk, zmianę konfiguracji, monitoringu urządzeń mobilnych. Możliwość przetestowania SiteRemote za darmo przez okres 30 dni.

Zablokowana przeglądarka i autoprzywracanie

SiteKiosk Android chroni system operacyjny przed niepowołanym dostępem. Oprogramowanie zabezpieczające monitoruje funkcjonowanie SiteKiosk. W przypadku awarii oprogramowania urządzenie zostaje automatycznie zresetowane i uruchomione ponownie.

Automatyczny reset przeglądarki i wylogowanie

SiteKiosk szanuje prywatność użytkowników. Sesja zostaje rozpoczęta przez użytkownika i po ustalonym czasie zostaje automatycznie wyczyszczona. Zresetowana zostaje historia przeglądania, wszelkie dane, pliki cookie i cache.

Ograniczona przestrzeń surfowania

SiteKiosk pozwala zdefiniować dostępną przestrzeń surfowania. Na przykład istnieje możliowość ograniczenia przeglądarki tylko do witryny firmowej.

Filtr treść

SiteKiosk w trosce o bezpieczeństwo pozwala filtrować przeglądane treści, odrzucając np. strony o charakterze pornograficznym, rasitowskim, etc.

Wygaszacz ekranu

Istnieje możliwość zdefiniowania wygaszacza ekranu. Może być on zarówno treścią html, jak i na przykład klipem video.

Tryb pełnoekranowy

SiteKiosk pozwala uruchomić tryb przeglądarkę w trybie pełnoekranowym, np. wyświetlając jedynie wskazaną witrynę www.

Klawiatura ekranowa

SiteKiosk umożliwia wyświetlenie dotykowej klawiatury ekranowej.

Pliki Log

SiteKiosk przechowuje zdarzenia w logach.